Özkan CANAY özkan canay ozkan canay özkancanay özkan_canay özkan-canay özkan%canay ozkancanay ozkan_canay ozkan-canay ozkan%canay canay About Degrees/Education Work Experience Professional Activities (Memberships) Awards and Recognitions Research Activities Research Interests Research Area(s) Research Links Academic affiliations Reviewer Publications Books Publications Selected Articles Publications Teaching Projects Academic Projects Software Projects CV Curriculum Vitae HTML PDF In the Media Photos Files.
Download Links Blog Guestbook Contact Contact information Email Ozkan CANAY Industrial Engineering Msc Computer Engineering CANAY Özkan özkan canay ozkan canay özkancanay özkan_canay özkan-canay özkan%canay ozkancanay ozkan_canay ozkan-canay ozkan%canay canay Kişisel Web Sitesi Kişisel Web Sitesi www kişisel web kişisel site kişisel sitesi web site web sitesi özkan canay ozkan canay özkancanay özkan_canay özkan-canay özkan%canay ozkancanay ozkan_canay ozkan-canay ozkan%canay canay.
Lecturer Doctorate PhD Dissertation IT Experience A New Neuro-Dominance Rule for Single Machine Tardiness Problem Single Machine Scheduling Total Weighted Tardiness Artificial Neural Network Neuro-Dominance Rule Development of User and Service Load Estimation Model for Web Portals Web Portal Data Mining Estimation A Novel Database Design Proposal for Knowledge Discovery From Web Usage Logs Web Usage Mining Web Log Web Usage Mining Database Design WLD Datawarehouse OLTP Session Transactional Relational Database Model.
IT Experience Programming MSDOS Windows IBM AIX Redhat Linux MS Office MS Project Star Office Lotus Notes AutoCAD ProModel Matlab Lindo Tora Expert_Choice Manufacturing_Manager C++ QBX Foxpro Cobol Pascal Fortran HTML DHML PHP ASP Java JavaScript Bash (Shell) Script Perl MySQL MSSQL PostgreSQL DBase_IV FoxBase Adobe PhotoShop Macromedia Fireworks Graphics Server Client DNS Web Mail FTP MySQL IRC Server Network Systems Network Topology Software Internet Intranet Hardware Work Experience.
Sakarya University Computer Research and Application Center IT Department Technology Lecturer TSE ISO Information Security Erasmus Farabi Educational Information System CAWIS Campus Automation Web Information System Academic Quality Management Lotus LearningSpace ISO-9000 Programming for Beginners Using Java Authorised Sun Training Center C++ Course International Educational Technology Conference International Symposium on Computing in Science & Engineering Academic IT Best Web Site Design Computer Linux Users Association.
Fenerbahce DBMSs Artificial Intelligence Neural Network Data Mining Reviewer for European Journal of Operational Research SCI Realization of Campus Automation Web Information System in Context of Service Unity Architecture Agent Based University Planning of Sakarya University Journal of Theoretical and Applied Information Technology Electronic Letters on Science & Engineering Database Management Systems Scientific Projects Software Projects CAWIS Log Administration Director Project Management Data Data Processing Knowledge Discovery.
Wisdom BİDAM Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru BIDAM Scientific Indexed Journal Search Engine SIJSE Bilimsel İndeksli Dergi Dergiler Scientific Indexed Index Journal Journals Indexed Journal ozkancanay özkancanay SCI SSCI SCI-Expanded SCI-E SCI-Ex SCI-Exp Expanded AHCI A&HCI CC CCC Journal Journals Journal of ozkan özkancanay Özkan Özkan CANAY.
Sakarya Üniversitesi Sakarya University SAÜ SAU University of Sakarya Sakarya Adapazarı Adapazari Software Programming Türkiye Turkey Academic Akademik Academia Science UBYT ULAKBİM ULAKBIM Thomson Reuters Thomson Reuters ISI ISIknowledge knowledge ScienceDirect Science Direct atıf ISSN publisher index type journal group frequency cite cited cites IF impact factor impact factor immediacy index immediacy.
user access turk turkish turkey visitor guest Özkan CANAY Özkan CANAY journal of. Kişisel Web Sitesi Kişisel Web Sitesi www kişisel web kişisel site kişisel sitesi web site web sitesi saü arama eöbs pay tep dergi bilgi indeksli sakarya bidam sci akademik canay search sitesinin tasarımı öğrenci ana entegrasyonu

Özkan Canay Kişisel Web Sitesi. Ozkan Canay Personal Web Site.özkan canay
home pageAna Sayfa Hakkında Projeler Linkler Arama Download İletişim


Hakkında


KİŞİSEL BİLGİLER --

Özkan CANAY Adı Soyadı: Özkan CANAY
Unvanı: Endüstri Yüksek Mühendisi
Görevi: Öğretim Görevlisi
Doğum Yeri, Yılı: Adapazarı, 1977
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk babası
Yabancı Dil: İngilizce (Upper Intermediate)
Sürücü Belgesi: B Sınıfı (1997)
Askerlik Durumu: Terhis (05/2006 Ankara)

HOBİLER

Açık tenis oynamak, araba kullanmak, modern edebiyat romanları okumak, TSM, new age ve klasik müzik dinlemek

İLGİ ALANLARI

İnternet, Web Teknolojileri, Programlama, DBMSs, Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Linux

VERDİĞİ DERSLER

BTP203 - İnternet Programcılığı I (2+1)
BTP204 - İnternet Programcılığı II (2+1)
BTP215 - İnternet Güvenliği (2+0)
BTP209 - İnternet Teknolojileri
BYP204 - İnternet Programcılığı (3+1)
EEP253 - İnternet Programcılığı (2+0)
BPP208 - İnternet Programcılığı (3+1)
BTP201 - Bilgisayar Donanımı (2+1)
ENF101 - Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2+1)
BTP106 - Veritabanı Yönetim Sistemleri I (3+1)
BYP108 - Çoklu Ortam Uygulamaları (2+2)
ISP213 - Toplam Kalite Yönetimi (2+0)
OMP291 - Yönlendirilmiş Çalışma (0+2)
OMP240 - Yıl İçi Projesi (0+2)

EĞİTİM DURUMU

Doktora: 2005-..., Sakarya Ü., FBE, Bilgisayar ve Bilişim Müh. ABD
Yüksek Lis.: 2005, Sakarya Üniv. Fen Bil. Enst., Endüstri Müh. ABD
Lisans: 2002, Sakarya Üniv. Mühendislik Fak., Endüstri Müh. Böl.
Önlisans: 1996, Ankara Üniv. KMYO, Bilgisayar Programcılığı Prog.
Lise: 1994, Adapazarı Atatürk Lisesi, Genel Kültür Anadalı

YAYINLAR / MAKALELER

» Taskin H., Göztepe K., Taskin M.F., Canay Ö., "Agent Based University Planning of Sakarya University: CAWIS Project", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2008, Vol. 4 No. 8, p753-759, ISSN 1992-8645 
» Arslan H., Canay Ö., "Sakarya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sisteminde Yapay Sinir Aglari Kullanılarak Bağıl Aritmetik Ortalama ve Üst Değer Tespiti", Electronic Letters on Science & Engineering, 2007, Vol. 3 No. 1, p18-26, ISSN 1305-8614 

YAYINLAR / BİLDİRİLER

» Canay Ö., "Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru: BİDAM", 4th International Science and Technology Conference (ISTEC 2013), June 25-27, 2013, Rome/Italy 
» Canay Ö., Şanslı A., Durdu A., Darga S., Varan M., "Bologna Süreci Çerçevesinde Hazırlanan Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminde Ders Bilgileri Modülü Tasarımı", 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE 2012), June 5-7, 2012, Prague/Czech Republic 
» Durdu A., Canay Ö., Varan M., Darga S., "Avrupa Birliği Erasmus Hareketlilik Programı Online Başvuru ve Bilgi Sistemi Tasarım ve Modülleri", 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE 2012), June 5-7, 2012, Prague/Czech Republic 
» Darga S., Varan M., Canay Ö., Durdu A., "LLP Erasmus Hareketlilik Programı Online Başvuru ve Bilgi Sisteminin Taşınabilirliğinin Tasarım Desenleri Yardımıyla Sağlanması", 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE 2012), June 5-7, 2012, Prague/Czech Republic 
» Canay Ö., Meric S., Evirgen H., Varan M., "Realization of Campus Automation Web Information System in Context of Service Unity Architecture", 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2011), June 1-4, 2011, Kusadasi-Aydin/Turkey 
» Canay Ö., Darga S., Durdu A., Evirgen H., Varan M., "Bologna Süreci Kapsamında Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi", International Educational Technology Conference (IETC 2011), May 25-27, 2011, Istanbul/Turkey 

TEZLER

» Doktora Tezi: Web Portalları İçin Kullanıcı ve Hizmet Yükü Tahmin Modeli Geliştirilmesi (Danışmanlar: Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK, Doç.Dr. Ayhan DEMİRİZ) [Devam ediyor]
» Yüksek Lisans Tezi: Tek Makina Gecikme Problemi İçin Yeni Bir Nöro-Baskın Kural (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tarık ÇAKAR)

BİLİMSEL PROJELER

» Düzlem paralel bir 3-RRR robotun nümerik çözümlenmesi ve simülasyonu, Araştırmacı, Proje No: 2014-17-02-001, SAÜ BAPK (15,569TL bütçeli), 2014-2016
» Higher Education Institutions Online for ECTS (HEI-ON), Key Staff, Project Number: 527937–LLP-1-PT-ERASMUS-EAM, EU LLP Project (165,668€ budget), 2012-2013
» Sakarya İlinde Dinamik Mesleki Stres Ölçümü, Araştırmacı, Proje No: 2012-01-02-005, SAÜ BAPK (16,500TL bütçeli), 2012-2013
» Web portalları için kullanıcı ve hizmet yükü tahmin modeli geliştirilmesi, Araştırmacı, Proje No: 2010-50-02-024, SAÜ BAPK (4,000TL bütçeli), 2010-2013
» Farklı veritabanı yönetim sistemleri ve internet sunucu servisleri ile ilişkili kampüs otomasyonu web bilgi sistemi portal projesinin gerçeklenmesi, Araştırmacı, Proje No: 2007.01.10.001, SAÜ BAPK (15,000TL bütçeli), 2007-2009
» Türkiye'de Çalışma Hayatındaki İş Stresinin Ölçülmesi ve Gerekli Önlemlerin Alınması ve Sonuçların Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması, Araştırmacı, Proje No: 2003K120970-19, DPT İleri Araştırma Projesi (15,000TL bütçeli), 2003-2006

HAKEMLİKLER

» European Journal of Operational Research (SCI-A)

YAPTIĞI STAJLAR

» Arma Filtre San. ve Tic. A.Ş., Sakarya, 1998
» Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Sakarya, 1998
» Sakarya Güvenlik Ltd.Şti., Sakarya, 1995

PROFESYONEL DENEYİM

İşletim Sistemleri: MSDOS 3.30+, Windows 3.1+, IBM AIX 3.2+, Redhat Linux 6.0+
Ofis Yazılımları: MS Office, MS Project, Star Office, Lotus Notes
Endüstriyel Yazılımlar: AutoCAD, ProModel, Matlab, Lindo, Tora, Expert Choice, Manufacturing manager
Masaüstü ve Sistem Programlama: C++, QBX, Foxpro, Cobol, Pascal, Fortran
İnternet Programlama: HTML, DHML, PHP, ASP, Java
Betik (Script) Programlama: JavaScript, Bash (Shell) Script, Perl
Veritabanları: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, DBase IV, FoxBase
Veri Madenciliği Uyg.: R Project, SPSS, Clementine, Tanagra
Görüntü İşleme Uyg.: SPM, GroupICAT, ImageJ
Grafik Uygulamaları: Adobe PhotoShop, Macromedia Fireworks
Sunucu Yönetimi: Web, Mail, DNS, FTP, MySQL, IRC Server
Ağ Sistemleri: Ağ Teknolojileri, TCP/IP, İnternet Güvenliği
Donanım: Temel donanım bilgisi

ÇALIŞMA HAYATI

» SAÜ Adapazarı MYO, Öğretim Görevlisi, 2012-...
» SAÜ Bilgisayar Arş. ve Uygulama Merkezi, Müdür v., 2011-2012
» SAÜ Bilgisayar Arş. ve Uygulama Merkezi, Müdür Yrd., 2005-2011
» SAÜ BİDB Bilgi İşlem Şb. Md.lüğü, Şube Müdür v., 2005-2008
» SAÜ Sakarya MYO, Öğretim Görevlisi, 2002-2002
» Özel Sakarya Tansel Okulları, Bilgisayar Öğretmeni, 1999-2001
» Özel C++ Dersi Öğretmeni, 1999-1999
» SAÜ BİDB Web Tekn. Grup Bşk.lığı, Grup Başkanı, 1996-2005
» SAÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.lığı, Web&Sistem Yöneticisi, 1996-2002

KURUL VE KOMİSYON GÖREVLERİ

» SAÜ Adapazarı MYO İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, Koordinatör, 2014-...
» SAÜ Adapazarı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı Bölüm Kurulu, Üye, 2013-...
» SAÜ Adapazarı MYO Staj Komisyonu, Üye, 2013-...
» SAÜ Eğitim-Öğretim ile İlgili Yönetmelikleri Değerlendirme Komisyonu, Raportör, 2011-2012
» SAÜ Eğitim-Öğretim Programları Danışma Kurulu, Üye, 2011-2012
» SAÜ Bilişim Komisyonu, Üye, 2011-2012
» SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, Başkan, 2011-2012
» SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, Üye, 2005-2011

SOSYAL (DERNEK, VAKIF, KULÜP) GÖREVLERİ

» Sakarya Bilişim Derneği, Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-...
» Sakarya Bilişim Derneği, Başkanvekili, 2008-2011
» Linux Kullanıcıları Derneği (LKD), 189 nolu Üye, 2003-...
» Türkiye Erozyonla Müc. Ağaç. ve Doğal V. Kor. Vakfı (TEMA), Gönüllü, 2002-2004
» Sakarya Üniversitesi Su Sporları Kulübü, Üye, 2004-2005
» Sakarya Üniversitesi Fenerbahçeliler Kulübü, Üye, 2002-2006

ALDIĞI KURS VE EĞİTİMLER

» Biyomedikal Dijital Görüntü Analizi Eğitimi (BioImAn) (5 Gün), SAÜ, Sakarya, 2014
» Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında Proje Hazırlama (MUTAP) Eğitimi (3 Gün), TÜBİTAK & SAÜ, Kocaeli, 2014
» Scopus, ScienceDirect ve Mendeley Referans Düzenleme Platformu Eğitimi (1 Gün), SAÜ, Sakarya, 2014
» Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Analiz Teknikleri Eğitimi (FATEK) (5 Gün), SAÜ, Sakarya, 2013
» English Native Speaking (B2 Level) Eğitimi (20 Gün), SAÜ, Sakarya, 2013
» Elsevier Scopus ve ScienceDirect Veritabanları Eğitimi (1 Gün), SAÜ, Sakarya, 2013
» Yükseköğretim İçin Öğretim Seminerleri (2 Gün), SAÜ, Sakarya, 2013
» TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri (1 gün), SAÜ, Sakarya, 2011
» TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğt. (3 gün), SAÜ, Sakarya, 2009
» Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programı (7 gün), Varna Teknik Üniversitesi, Bulgaristan, 2008
» Akademik Bilgilendirme Eğitimi (6 Gün), SAÜ, Sakarya, 2007
» Pozitif Düşünme ve Stres Yönet. Eğt. (1 Gün), SAÜ, Sakarya, 2005
» Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğt. (1 Gün), SAÜ, Sakarya, 2005
» Microsoft Türkiye ASP.NET Eğitimi (1 Gün), Trabzon, 2004
» Gantek Sun Solaris Uygulamalı Unix Eğitimi (4 Gün), Konya, 2002
» ULAKBİM (TÜBİTAK) Kurumsal Kullanıcılar Ağ Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi (5 Gün), Gökova/Muğla, 2000
» IBM Lotus LearningSpace UE Platformu Eğitimi (5 Gün), Sakarya, 2000
» ULAKBİM (TÜBİTAK) Kurumsal Web Sitesi Tasarımı ve PHP ile Web Uygulamaları Geliştirme Eğitimi (5 Gün), Kuşadası/Aydın, 2000
» İç Kalite Tetkikçiliği (ISO 9000) Eğitimi (3 Gün), SAÜ, Sakarya, 1999
» Programming for Beginners Using JAVA (SL-110) (3 Gün), KoçSistem A.Ş. (Authorised Sun Training Center), İstanbul, 1998
» C++ Programlama (3 Ay), Bildil Bilgisayar Kursu, Sakarya, 1993
» MEB Onaylı Quick Basic 7.0 Programlama (6 Ay), Bildil Bilgisayar Kursu, Sakarya, 1991

KATILDIĞI KONFERANS, TOPLANTI VE TANITIMLAR

» HEI-ON Final Conference, Leuven/Belçika, 2013
» HEI-ON Project Meeting, Aveiro/Portekiz, 2013
» 4th International Science and Technology Conference (ISTEC), Roma/İtalya, 2013
» 3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE), Prag/Çek Cumhuriyeti, 2012
» International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, 2011
» 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kuşadası/Aydın, 2011
» Akademik Bilişim '08 Konf. (3 Gün), Çanakkale, 2008
» Akademik Bilişim '07 Konf. (3 Gün), Kütahya, 2007
» Akademik Bilişim '05 Konf. (3 Gün), Gaziantep, 2005
» Akademik Bilişim '04 Konf. (3 Gün), Trabzon, 2004
» Akademik Bilişim '03 Konf. (3 Gün), Adana, 2003
» Akademik Bilişim '02 Konf. (3 Gün), Konya, 2002
» Akademik Bilişim '00 Konf. (3 Gün), Isparta, 2000
» ULAKNET Kurumsal Kullanıcılar Toplantısı, Isparta, 8-9 Şubat 2000
» ULAKNET Kurumsal Kullanıcılar Toplantısı, Ankara, 18 Kasım 1999
» Saint Joseph Lisesi Üniversiteler Tanıtım Fuarı (3 Gün), İzmir, 1998

ÖDÜL VE BAŞARILAR

» SAÜ Rektör v. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS tarafından üstün başarı ödülü,2008
» SAÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet DURMAN tarafından takdir belgesi,2007
» SAÜ Genel Sekr. Dr. Zafer DEMİR tarafından takdir belgesi,2007
» TSK MEBS Okl. Muharebe Laboratuvarı Des.Grp.Bşk. Yb. Günay ŞATANA, Takdir Belgesi (Geliştirilen KMIS Projesi nedeniyle),2006
» Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı nedeniyle teşekkür belgesi,2005
» SAÜ Genel Sekr. Dr. Zafer DEMİR tarafından teşekkür yazısı,2005
» ATV Web, Haftanın Sitesi (SAÜ Web Sitesi),1999
» SAÜ Genel Sekr. Dr. Zafer DEMİR tarafından teşekkür yazısı,1999
» SAÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail ÇALLI tarafından teşekkür plaketi,1998
» SAÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail ÇALLI tarafından teşekkür yazısı,1998
» DostNet, BestSite En İyi Tasarım Ödülü (SAÜ Web Sitesi),1998

BASINDA ÇIKANLAR

» Medyabar Haber Sitesi (HEI-ON Projesi Kapanış Konferansı), 2013
» Haberler.com Haber Sitesi (HEI-ON Projesi Kapanış Konferansı), 2013
» Sakarya Yenihaber (HEI-ON Projesi Kapanış Konferansı), 2013
» SAÜ Haber Portalı (HEI-ON Projesi Kapanış Konferansı), 2013
» Sakarya Yenigün Gazetesi (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» Sakarya Çark Haber Sitesi (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» Sakarya Son Dakika Haber Sitesi (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» Medyabar Haber Sitesi (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» Haber Sakarya Haber Portalı (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» Medya Detay Haber Sitesi (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» SAÜ Haber Portalı (Bilimsel İndeksli Dergi Arama Motoru), 2012
» SAÜ Genç Sakarya Dergisi (Deprem Online web sitesi değerlendirmesi), 1999
» SAÜ Genç Sakarya Dergisi (Üniversiteler fuarı başarısı), 1998
» SAÜ Genç Sakarya Dergisi (İnternet üzerinden canlı yayın başarısı), 1998
» SAÜ Genç Sakarya Dergisi (En iyi web sitesi başarısı), 1998
» Kanal54 TV Haber/Röportaj (En iyi web sitesi başarısı), 1998
» Milliyet Gazetesi (En iyi web sitesi başarısı), 1998
» PC Maganize Dergisi (En iyi web sitesi başarısı), 1998
» Sakarya Gazetesi (En iyi web sitesi başarısı), 1998