Arş. Gör. Nevran KARACA

email : nkaraca@sakarya.edu.tr

İş Tel: 0264 295 6279


Doğum Tarihi: 05.09.1978- İstanbul
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Sakarya Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Muhasebe ve Finansman

Sakarya Üniversitesi

2003

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Muhasebe ve Finansman

Sakarya Üniversitesi

2003-

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri- Doç. Dr. Hilmi KIRLIOĞLU
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Tekniği ve Bir Uygulama (Devam Ediyor)
Görevler:


Görev Unvanı

 

Yıl

Ar.Gör.

 Sakarya  Üniversitesi – İ.İ.B.F.

2003-

ESERLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
KARACA Nevran, Selahattin KARABINAR ve Şule Kasapoğlu YILDIZ, “Entegrasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Muhasebe Sorunlarına Standartlar ve Muhasebe Sistemi Açısından Bakış ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği”, Problems and Success Factors In Busıness:Perspectıves From Emerging Markets and Transition Economies” 24 Nisan 2004, Hotel Pinara, Bishkek- KIRGIZISTAN.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
KARACA Nevran ve Hilmi KIRLIOĞLU (2003), “Türk Devlet Muhasebe Sisteminde Yer Alan Avans Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bir Öneri”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayın Organı, Yıl: 13, Sayı: 64, Temmuz-Ağustos-Eylül.

KARACA Nevran, Erhan BİRGİLİ ve Nermin AKYEL (2005), “Futures Sözleşmeler ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:26, Nisan.

KARACA Nevran, AKYEL Nermin (2005), “Bağımsız Denetimde Etik ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl: 15, Sayı: 72, Temmuz-Ağustos-Eylül.

KARACA Nevran, DURMUŞKAYA, Sedat (2006), “Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl: 16, Sayı: 75, Nisan- Mayıs.

KARACA Nevran ve ALTUN, Nurullah (2006), “Türkiye Devlet Muhasebesi Sisteminde Son Değişikliklere İlişkin Değerlendirme ve Öneriler”, Vergi Dünyası, Sayı: 302, Ekim.


KARACA Nevran, ALTUN Nurullah “Türkiye Devlet Muhasebe Sisteminde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İle Yapılan Yeni Düzenlemeler”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 92, Mayıs, 2007.

Kitaplar:
KARACA Nevran, GÜRDAL Temel, ALTUN Nurullah, KÜÇÜK Metin, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Denetim ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları, ISBN: 9944-5055-0-1, Sakarya, 2006.

KARACA Nevran, ALTUN Nurullah, Devlet Muhasebesi, Sakarya Kitabevi, 2007.

Diğer:
KARACA Nevran (2005), “Genel Üretim Maliyetleri Dağıtım Tekniği Olarak Faaliyete Dayalı Maliyetleme”, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dergisi, Ekim.