Ekoloji - Örnek Sınav

1. Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Ekosistem
b) Ekoloji
c) Biyoloji
d) Zooloji

2. Aşağıdakilerden hangisinin oluşturduğu kirlilik, ayrışması zor olduğu için uzun sürelidir?
a) Mutfak atıkları
b) Çiftlik hayvanları atıkları
c) DDT gibi pestisitler
d) Kanalizasyon atıkları

3. Denitrifikasyon ile ilgili ifadelerden yanlış olan hangisidir?
a) Sulardan nitrat temizlenir
b) Toprakların verimliliği düşer
c) Denitrifikasyon oksijensiz ortamda gerçekleşir
d) Denitrifikasyonda serbest azot amonyağa çevrilir

4. Atmosferde sera etkisi yapan gazların oranı ne kadardır?
a) % 1
b) % 10
c) % 25
d) % 90

5. Bir populasyonun yaşayabileceği ortama (adresine) ne denir?
a) Ekosistem
b) Habitat
c) Biyom
d) Mikroklima

6. Hangisi ekosistem bozulmasına neden olan temel faktörlerden değildir?
a) Jeobiyokimyasal döngülerin bozulması
b) Enerji akışının bozulması
c) Tür sayısının azalması
d) Çayır ekosistemlerinde yangın

7. Hangisi küresel ısınmaya neden olan faktör olamaz?
a) Fazla karbondioksit emisyonu
b) Fazla metan Emisyonu
c) Fazla Azotoksit emisyonu
d) Fazla fosfor emisyonu

8. Bir populasyonun gelecekteki durumu hangisine bakılarak en doğru şekilde tayin edilir?
a) Ölüm oranına
b) Doğum oranına
c) Yaş dağılımına
d) Populasyondaki canlı sayısına

9. Belirli bir coğrafya parçasında yaşayan aynı türün oluşturduğu bireyler topluluğuna .......... denir.
a) Ekosistem
b) Tür zenginliği
c) Komunite
d) Populasyon

10. İndikatör türler...
a) Toplumun değişikliğe olan duyarlılığı hakkında bilgi verir.
b) Bulundukları alana özeldir (başka yerde bulunmaz)
c) Değişiklikten daha erken etkilenen türlerdir
d) Hepsi

11. Aşağıda verilen elementlerden hangisi ototrof ve heterotrof canlılar için mutlak gerekli değildir?
a) Altın
b) Çinko
c) Kükürt
d) Magnezyum

12. Hangi biyom tipine Anadoluda rastlanmaz?
a) Çayır-Step
b) Savan
c) Arktik tundra
d) Ilıman iklim ormanları

 

 
Tasarım : Uğur E. KOCAMAZ & Ömer H. DEDE